WBS dan Kotak Pengaduan

WBS atau Whistle Blowing System adalah ruang pelaporan apabila terdapat seluruh tindakan korupsi, kolusi dan naputisme. Ruang ini berfungsi sebagai wujud pencagahan dari seluruh tindak pidana KKN agar dapat mewujudkan FISIP UPR yang bersih serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.