Back to Top

Universitas Palangka Raya

Organisasi Kemahasiswaan

1. BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)
2. DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa)
3. HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan)
– HIMIP (Himpunanan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan)
– HIMANE (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara)
– HIMSOS (Himpunan Mahasiswa Sosilologi)
4. CCOF
5. Forkisma
6. Sanggar Seni